SATS leverer solid medlemsvekst og sterkt finansielt resultat

SATS presenterer i dag et sterkt resultat for Q3 2023, og opplever at folk fortsetter å prioritere egen helse. Kvartalet viser både medlems- og besøksvekst. Det totale antall treningsøkter på SATS sine treningssentre økte med 17% sammenliknet med tredje kvartal i 2022, og antall deltagere på SATS sine populære gruppetimer økte med 26%.

- Vi har det siste året fokusert på kjernevirksomheten vår, ved å tiltrekke medlemmer til sentrene våre og hjelpe dem med å lykkes med treningen sin. Vi opplever at medlemmer i større grad benytter seg av vårt treningstilbud, og antall treningsøkter er et viktig nøkkeltall for både SATS og for folkehelsen, sier Sondre Gravir, konsernsjef i SATS.

Det siste året har SATS-medlemmer bidratt med over 22 milliarder i samfunnsøkonomisk velferdsgevinst ved å investere i sin egen helse. Dette tilsvarer 16 000 kvalitetsjusterte leveår, altså leveår med god kvalitet.

- Vi vil fortsette veksten og investere i våre eksisterende sentre slik at medlemmene våre får et enda bedre og bredere produkttilbud, sier Gravir.

SATS leverte i Q3 2023 EBITDA før IFRS 16 på 155 millioner kroner, og 486 millioner så langt i år. Gjeldsgraden er betydelig redusert til fra 10,5x til 3,1x fra i fjor.

- Sterk inntekstvekst og god kostnadskontroll, kombinert med redusert ekspansjonstakt, har gjort oss i stand til å redusere gjeldsgraden og bedre vår finansielle robusthet, sier finansdirektør Cecilie Elde.

Pressekontakt: Tina Brodal, phone: +47 938 44 171